top of page

Sắp ra mắt

Tạo kiểu tóc

600 GIỜ 

Trong khóa học này, bạn sẽ học nghệ thuật cắt chính xác và nắm vững các kỹ thuật tạo kiểu tóc linh hoạt. Bạn sẽ khám phá nhiều phương pháp tạo kiểu khác nhau, từ uốn tóc và tạo kiểu tóc cho đến tết tóc và uốn tóc, cho phép bạn thỏa sức sáng tạo và hoàn thiện các kỹ năng của mình để tự tin bắt đầu sự nghiệp tạo kiểu tóc (khóa học không bao gồm dịch vụ hóa chất).

Hairstyling Course Garden Grove Orange County

Bắt đầu sự nghiệp làm đẹp của bạn

bottom of page