top of page

Đào tạo giáo viên

600 GIỜ 

Các khóa đào tạo dành cho giảng viên trường dạy làm đẹp bao gồm chương trình đào tạo thực hành với các chuyên gia trong ngành, để đào tạo thực hành nâng cao và thời gian học quý giá để xây dựng các kỹ năng lý thuyết. Học viên tham dự các lớp học nâng cao với các đối tác trong ngành như Matrix, Dermalogica, Image Skin Care, Le Chat và Christrio để hiểu biết toàn diện về xu hướng của ngành và kỹ thuật lớp học.

Cosmetology Instructor School Near Me

Giờ chia nhỏ

10 giờ

Sức khỏe & Sự an toàn

290 giờ

Hướng dẫn chuẩn bị

300 giờ

Thực hành giảng dạy có giám sát

Học phí

Trong khuôn viên trường

15-30 tuần

Học phí 

Đăng ký 

Bộ 

Sách 

STRF


Tổng số 

 

$4,781

100 USD

$0

$160

$12,50


$5.053,50

Bắt đầu sự nghiệp làm đẹp của bạn

bottom of page