top of page

Làm móng nâng cao 

600 GIỜ 

Chương trình Làm móng nâng cao của chúng tôi bao gồm các kiến thức cơ bản về dịch vụ làm móng tay, móng chân và gel, cũng như các kỹ thuật nâng cao giúp học viên sẵn sàng làm việc tại tiệm. Tìm hiểu các hệ thống làm đẹp móng chuyên nghiệp (gel cứng, bột nhúng và acrylic), kỹ thuật spa (tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ, đắp khăn ấm, massage tăng cường) cũng như nghệ thuật và tạo hình móng tay tự do thời thượng.

Giờ chia nhỏ

200 giờ

Sức khỏe & Sự an toàn

400 giờ

Chăm sóc móng tay

Học phí

Trong khuôn viên trường

15-30 tuần

Học phí 

Đăng ký 

Bộ 

Sách 

STRF



Tổng số 

 

$4,080

100 USD

$700

$160

$12,50



$5,052,50

Hỗn hợp

15-30 tuần

Học phí 

Đăng ký 

Bộ 


Sách

Ghế CIMA

STRF


Tổng cộng 

$4,080

100 USD

$700

$160

$300

$12,50


3$5.352,50

Bắt đầu sự nghiệp làm đẹp của bạn

bottom of page